דלג לתוכן העמוד

מכרז 5/20 למועצה אזורית הר חברון דרוש/ה עו"ס צרכים מיוחדים ומרכז/ת תחום טיפול

מכרז 5/20 למועצה אזורית הר חברון
דרוש/ה עו"ס צרכים מיוחדים ומרכז/ת תחום טיפול

 

תחילת עבודה מידית
היקף משרה : 50% + 25% בהתאמה
כפיפות : מנהלת אגף שירותים חברתיים
דרגה : כמקובל ברשויות המקומיות


תיאור משרה:
מטפל/ת בלקוחות במטרה לשפר את תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי, ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף
והפנייה למוסדות ושירותים רלוונטיים, עפ"י השיטות והמיומנויות המקובלות במקצוע. פועל/ת בהתאם
למדיניות משרד העבודה והרווחה והמחלקה לשירותים חברתיים.
מפתח/ת ומקיים/ת קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה למען קידום שירותי המחלקה וטיפול באוכלוסיות
היעד של המוסדות האלה.
משפר/ת מצבם של אוכלוסיות שבטיפולו/ה באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות
וקהילתיות.
מקיים/ת מפגשים ושיחות עם לקוחות לצורך איתור הטיפול.
מקיים/ת קשר עם לקוחות במוסדות ועורך/ת שם ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
מפעיל/ה, מדריך/ה ומנחה עובדים סמך-מקצועיים ומתנדבים.
מבצע/ת את עבודתו/ה לפי תכנית עבודה, מתחיל/ה ומסיים/ת טיפולים בצורה מבוקרת.
מנהל/ת רישום ומעקב אחר תכניות הטיפוליות ומדווח/ת לממונים בכתב ובעל פה כנדרש.
משתתף/ת בוועדות, בדיונים, בהתאם להנחיות הממונים עליו/ה.
מפעיל/ה חוקים ותקנות רלוונטיים לצרכי טיפול.

 

דרישות המשרה:
1. עובד/ת סוציאלי/ת.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. עבר/ה הכשרה ליו"ר לוועדות תכנון טיפול או מוכנות ליציאה לקורס יו"רים.

 

קורות חיים + מסמכים יש לשלוח עד 9/8/20 – י"ט אב תש"פ למייל hrhev@hrhevron.co.il
בצירוף שאלון אישי הנמצא באתר המועצה  (נא לציין שם משרה).
טלפון לבירורים: 02-9969141 , 02-9969133 נועה.
רק פניות מתאימות תענינה!