בקשת מלגה לסיוע בלימודים

בקשת מלגה לסיוע בלימודים

הרשמה כסטודנט

סטודנטים יקרים,
שלום רב!

הנדון: מלגת סטודנטים הר חברון לשנת הלימודים תשע"ט

מטרת המלגות הינה עידוד תושבי הר חברון, קידום וסיוע לאנשי ההר לרכוש השכלה ולהרחיב אופקים. במועצה פועלת ועדת המלגות אשר מתפקידה הענקת מלגות לסטודנטים תושבי ההר על פי קריטריונים.

סטודנטים הזכאים לקבלת מלגה:

 1. תושבי המועצה האזורית הר חברון בשנה האחרונה לפחות, והמתגוררים בישובי המועצה בפועל.
 2. סטודנטים הלומדים לתואר ראשון / מהנדס / הנדסאי / אחר במוסד רשמי.
 3. ניתן להגיש בקשה למלגה עד פעמיים במשך לימודי התואר.
 4. חיילים משוחררים על פי חוק ששירתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר או שירות לאומי.
 5. סטודנטים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 20 שעות שבועיות.

אינם זכאים לקבלת המלגה:

 1. סטודנטים הלומדים בחו"ל
 2. סטודנטים שאינם מופיעים במרשם התושבים
 3. סטודנטים המקבלים סיוע כספי מלא עבור לימודיהם מגורם כלשהו
 4. סטודנטים שלא שירותו שירות צבאי / לאומי (למעט מסיבות בריאות)
 5. סטודנטים שמקבלים מלגת מפעל הפיס מטעם המרכז לצעירים

לתשומת לב:

 1. המלגה ע"ס 1,000-1,500 ₪ (אין כרגע סכום מדויק). מתן המלגה מותנה בפעילות קהילתית שאושרה על ידי הוועדה. מדובר בפעילות ללא תמורה למען הקהילה בהר חברון, בהיקף של 20 שעות שנתיות בתחומי חינוך, קהילה, קליטה, רווחה וקשישים בישובי המועצה האזורית הר חברון.

לאחר אישור ועדת המלגות, יש לתאם תוכנית התנדבות לפי פרטים שיועברו בהמשך.

לתשומת לבכם: תוכנית ההתנדבות חייבת להיות מאושרת על ידי ועדת מלגות טרם ביצועה.

 1. קרן המלגות במועצה האזורית הינה קרן ציבורית – מועצתית, הממיינת את הבקשות ומחליטה על זכאות התלמיד / הסטודנט למלגה על פי קריטריונים שיוגדרו על ידה בפועל.
 2. יש לסרוק את המסמכים הדרושים, במקום המתאים באתר המועצה.
 3. אי הגשת המסמכים הנדרשים בזמן ובמלואם, יפסול את הדיון בבקשה.
 4. הועדה שומרת לעצמה את הזכות לתעדף את מקבלי המלגות על פי שיקולים שונים.

 

** לשאלות, ניתן לפנות למאירה, טל. 02-9969164.

 

את המסמכים יש להגיש עד יום ראשון, כ"ג ניסן תשע"ט, 28/4/2019

 

בברכה,
ועדת מלגות