חדשות

שינוי בתהליך הוצאת תעודת זהות

בעקבות מעבר לתעודות זיהוי ביומטריות, החל מתאריך 11/5/17 בקשות לתעודות זהות ודרכונים יש להפנות ישירות ללשכות הראשיות, עד לתאריך זה ניתן לפנות למועצה.