חדשות

מכתב ממנהל מחלקת החינוך לפתיחת שנת הלימודים התשע"ח