חדשות

נפתח מכרז פומבי 54/17 לעבודות פיתוח ובניית גני ילדים ומעונות ביישובי המועצה לשנים 2017-2020