חדשות

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר 2/ א/ 522 בסנסנה

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר 2/ א/ 522

שינוי לתכנית מפורטת מספר:

 

סוג היחס

מספר התכנית

שינוי

א/ 522

 

 

 

באדמות הכפר: צנע אל-ג'אברי.

 

 

גבול התכנית: כתחום בקו כחול בתשריט  התכנית.

 

מקום התכנית

ישוב: סנסנה.

 

מטרות התכנית:

שינויים בתחום תכנית א/ 522 שבתוקף

 

בהתאם לסעיף 24 (5), (6) לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה ועדת המשנה להתיישבות על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר  2/ א/ 522 שינוי לתכנית מפורטת מספר א/ 522.

תחילת תוקפו של אישור זה בתום 15 יום, מיום פרסומו בעיתון

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון, עתניאל 90407 טלפון:02-9969100

ובמשרדי לשכת התכנון המרכזית איו"ש בבית אל  בטלפון -  02-9977019.

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון