חדשות

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת בנגוהות

הודעה על מתן תוקף לתוכנית בנגוהות