חדשות

מאגר מציעים לצורך התקשרויות ברשויות מקומיות

 

הזמנה ליועצים/מומחים/מתכננים להיכלל במאגר מציעים לצורך התקשרויות בפטור ממכרז

מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר, מועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית

  1. מועצה אזורית הר חברון, מועצה אזורית גוש עציון, מועצה מקומית קריית ארבע, מועצה מקומית מיתר, מועצה מקומית אפרת, עיריית ביתר עילית  (להלן: "הרשויות") מפרסמות בזאת הזמנה להיכלל ברשימות המציעים של כל אחת מהן בהתאם לנוהל משרד הפנים מס' 8/2016  -  התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור.
  2. פרסום ההליך על ידי שש הרשויות יחד, נעשה מטעמי חסכון, יעילות ויתרון לגודל, ומתוך מטרה להקים לכל אחת מהן בנפרד רשימת מציעים לשימושה.
  3. הגשת הבקשה להיכלל במאגר של כל אחת מהרשויות תעשה באופן אלקטרוני בהתאם להוראות המפורטות בדף הרישום האלקטרוני המצוי באתר האינטרנט של המועצה האזורית הר חברון בכתובת: https://www.hrhevron.co.il/672/
  4. המועד האחרון להגשת מועמדות להתקבל למאגר נקבע ליום חמישי, כ"א באב תשע"ח, 2.8.2018.
  5. רשימות המציעים כוללות את תחומי מומחיות שונים. כלל תחומים מפורטים במסמכי ההזמנה והמועמדים מוזמנים לעיין בם במסגרת מסמכי הבקשה.

 

ועדת ההתקשרויות