חדשות

הודעה על מתן תוקף לתוכנית מפורטת 509/2 פני חבר

המינהל האזרחי לאזור יהודה ושומרון

מועצת התכנון העליונה

ועדת משנה להתיישבות

 

 

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר 2/ 509

שינוי לתכנית מפורטת מספר:

 

סוג היחס

מספר התכנית

שינוי

5/ RJ

שינוי

509

 

 

 

גושים וחלקות בתכנית:

גוש פיסקאלי מס' 9

חלק ממאוקע חירבת מונייזיל ואל-מרטום

באדמות הכפר בני נעים

 

גבול התכנית: כתחום בקו כחול בתשריט  התכנית.

 

מקום התכנית:

ישוב: פני חבר, מועצה אזורית הר חברון.

 

מטרות התכנית:

א. שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי, שטח ציבורי פתוח ודרך מאושרת לאזורי מגורים: א', א'3 ושטח ציבורי פתוח.

ב. קביעת הוראות ומגבלות בניה בתחום התכנית.

ג. שינוי בהוראות הבניה באזור מגורים א' בדבר חניות.

 

 

בהתאם לסעיף 24 (5), (6) לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 79 לשנת 1966, מודיעה בזה ועדת המשנה להתיישבות על מתן תוקף לתכנית מפורטת מספר  2/ 509 שינוי לתכנית מפורטת מספר 5/ RJ, 509 .

 

תחילת תוקפו של אישור זה בתום 15 יום, מיום פרסומו בעיתון

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה ועדה מיוחדת לתכנון ולבניה הר חברון,   עתניאל 90407 טלפון:02-9969100

ובמשרדי לשכת התכנון המרכזית איו"ש בבית אל  בטלפון -  02-9977398.

כל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל.

 

אדריכלית נטליה אברבוך

יו"ר ועדת משנה להתיישבות

אזור יהודה ושומרון

 

                      

תאריך :                               .

שם העיתון:                         .