חדשות

עדכון קווי אגד תעבורה ומטרופולין בזמן חגי תשרי

שימו לב לשינויים בלוח הזמנים של קווי האוטובוסים במהלך החגים בימים הבאים

השינויים בקווי אגד תעבורה:
כל הפרטים מופיעים גם באתרhttp://eggedtaavura.my-ways.online/EggedTaavuraListLine/

09.09.18 כ"ט באלול ערב ראש השנה

11.09.18 ב' בתשרי מוצאי ראש השנה כולל קווי לילה

 

18.09.18 ט' בתשרי ערב יום כיפור

19.09.18 י' בתשרי מוצאי כיפור ללא קווי לילה.

 

23.09.18  י"ד בתשרי ערב סוכות א

24.09.18 ט"ו בתשרי מוצאי סוכות א כולל קווי לילה

 

25-26-27.09.18 חוה"מ סוכות. כולל קווי לילה

 

30.09.18 כ"א בתשרי ערב סוכות ב

01.10.18 כ"ב בתשרי מוצאי סוכות ב' כולל קווי לילה

 

השינויים בקווי מטרופולין

 לעדכונים בזמן אמת חייגו 5900* מוקד מטרופולין


ראש השנה:
9.9.18 -  ערב ראש השנה - יופעלו קווי השירות במתכונת של יום שישי.
10.9.18- 
 מוצאי חג ראש השנה א – קווי השירות לא יופעלו ביום זה.
11.9.18- 
 מוצאי חג ראש השנה ב' – קווי השירות יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.

כיפור:
17.9.18-  קווי השירות יופעלו כרגיל למעט הקווים: 170,161 (רמת הנגב-באר שבע) שיופעלו במתכונת של יום חמישי.
17.9.18- ערב יום כיפור- קווי השירות יופעלו במתכונת של יום שישי מצומצמת וזאת עד לשעה 15:00.
19.9.18- 
 מוצאי יום כיפור- הקווים יופעלו במתכונת של מוצאי שבת וזאת החל מהשעה 20:30.
20.9.18- 
 יום חמישיהקווים: 161,170 (רמת הנגב-באר שבע) יופעלו במתכונת של הימים שני-רביעי.

 
סוכות:
23.9.18-  ערב סוכות – יופעלו קווי השירות במתכונת של יום שישי.
24.9.18- 
 חג סוכות – קווי השירות יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.
25.9.18- 
יום שלישי-  כל הקווים יופעלו במתכונת של יום ראשון.

שמחת תורה:
30.9.18- ערב שמחת תורה– יופעלו קווי השירות במתכונת של יום שישי.
1.10.18- 
 מוצאי חג שמחת תורה – קווי השירות יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.
2.10.18- 
 יום שלישי- כל הקווים יופעלו במתכונת של יום ראשון.

הודעה חשובה לסטודנטים במוסדות הלימוד השונים:
הקווים: 689,688,687,589,588,86,74 לא יופעלו בין התאריכים: 2.10.18-23.9.18.