חדשות

הודעה על מתן תוקף לתכנית מפורטת 512/1/2 ביישוב עתניאל