חדשות

עדכוני תנועה לנוסעים לירושלים

לרגל הגעת משלחות ראשי המדינות השבוע לירושלים צפויים שינויים בהסדרי התנועה בכבישי ירושלים.

לנוסעים ברכב פרטי מומלץ לעקוב אחר החסימות בתוך העיר שפרסמה משטרת ישראל המפורטים מטה.

כמו כן יחולו שינויים בתחבורה הציבורית מהר חברון לירושלים.

נסיעות הקווים: 380, 381, 382, 383, 440 יתחילו ויסיימו בקניון מלחה כמפורט:

יום שלישי 21/1 בשעות 12:30-15:00 
יום רביעי 22/1 בשעות 8:30-11:00 
יום חמישי 23/1 בשעות 6:20-7:30 

נסיעה טובה!

הודעה לציבור - ביקור נשיאים עדכני 20.1.20 צהריים1.pdf