חדשות

ייצרתים ומלאי רעיונות?? באו לקחת חלק בעיצוב הכניסות ליישובים

לרגל שלושים וחמש שנות התיישבות בהר בחרון ולציון שנת היובל לשחרור חבלי מולדת.
המועצה האזורית הר חברון קוראת להגשת תכניות לאלמנט כניסה אחיד ברוח הר חברון ליישובי המועצה ולאזור התעשייה מיתרים

על התכנית לכלול:

  • תכנית עקרונית
  • הדמיה
  • אומדן ראשוני

מסגרת תקציבית לביצוע:

  •  עד 50,000 ₪ לאלמנט יישובי
  •  עד 100,000 ₪ לאלמנט כניסה מועצתי

תמורה:  

  •  עבור הגשת תכנית - 1000 ₪ בתוספת מע"מ
  •  עבור הכנת תכניות מפורטות ואומדן למכרז – 50,000 ₪ בתוספת מע"מ

 

  • התכניות ישפטו בפני ועדה בראשות ראש המועצה ובהשתתפות נציגי הישובים.
  • המתכנן שיזכה, יכין תכנית מפורטת כולל העמדה פרטנית לכל ישוב, לכניסה למיתרים,ואומדן מפורט.
  • מועד אחרון להגשת ההצעות: יום ראשון י"ח אייר  14.5.17

 

לפרטים נוספים: יפעת ועלני –  052-398-1055 מח' הנדסה Ifatv@hrhevron.co.il