הקב"ס - קצין ביקור סדיר ומניעת נשירה -

  1. הינו הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך, הפועל במועצה האזורית כדי להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגנים ובבתי הספר על פי חוק לימוד חובה - ולהגיע למצב של 0% נשירה!
  2. מקיים תהליכי פיקוח והנחיה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ע"י זיהוי בזמן של בעיות ומציאת מסגרת חינוכית מתאימה.

בהר-חברון: מערך הביקור הסדיר בהר חברון נותן שירות דיסקרטי ומשפחתי – אישי ומסור כחלק מתפיסת עולם קהילתית וערכית הייחודית לאזור הר-חברון ולמוסדות הסמך. מתוקצב ומופעל במערך המתנ"ס האזורי ותקציביו. הקב"ס עובד מול בית הספר, מנהלים, אנשי חינוך והקהילה ומול הילד ומשפחתו.

מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל באמצעות:

  • מפקחים על הביקור הסדיר ומניעת הנשירה במחוזות משרד החינוך ובאמצעות הרשות המקומית 
  • מנחים פדגוגיים המופעלים על ידי משרד החינוך וליווי מחלקת החינוך במוא"ז.
  • מפקחים כוללים על בתי הספר.
  • קציני ביקור סדיר ברשויות החינוך המקומיות הפועלים במוסדות חינוך, החל מגן הילדים ועד לכיתה י'ב בחטיבה העליונה. ומטפלים בתלמידים בדרגות סיכון נשירה שונות.
     

קצין הביקור הסדיר עומד בקשר הדוק עם צוות בבתי הספר, התלמידים, ההורים ועם גורמים בינמקצועיים ברשות: השירות הפסיכולוגי, שירותים חברתיים וכדומה. המערך פועל עם כלל האוכלוסיות והמגזרים הקיימים בחברה הישראלית: הזרם הממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי.
במידת הצורך, אנא צור קשר ונשב 'על כוס קפה' למציאת פיתרון לכל בעייה וצורך.