צירוף קבצים

טקסט: במידה ואין תלושי שכר לחודשים הנ''ל יש לצרף טפסים אחרים כמו דמי אבטלה וכדומה
טקסט: במידה ואין תלושי שכר לחודשים הנ''ל יש לצרף טפסים אחרים כמו דמי אבטלה וכדומה
טקסט: במידה ואין תלושי שכר לחודשים הנ''ל יש לצרף טפסים אחרים כמו דמי אבטלה וכדומה