תפקיד הפסיכולוגים בבתי הספר:

  1. ליווי והדרכה של צוות ביה"ס- דרך מפגשים עם מנהל בית הספר, הצוות הטיפולי והמחנכים מבררים את הקשיים והצרכים וביחד בונים את  תוכנית העבודה וההתערבויות של הפסיכולוג. הפסיכולוג עוזר בבניית תוכניות כמו מניעת אלימות, שיפור אקלים כיתתי וכד'.
     
  2. איתור של תלמידים עם צרכים מיוחדים- דרך תצפיות ומפגשים עם מורים והורים נעשה איתור ראשוני של תלמידים אותם יש להפנות לפסיכולוג. בהמשך מתקבלת החלטה ביחד עם הנהלת בית הספר לאילו מהתלמידים יש לערוך אבחונים פרטניים מעמיקים יותר, ואלו תלמידים יש להפנות לגורמים מקצועיים אחרים.
     
  3.  שיפור שילובם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים- הפסיכולוג מעורב בתוכניות הסיוע הן בכיתה והן מחוץ לכיתה לתלמידים עם קשיים קוגניטיביים, התנהגותיים, חברתיים או רגשיים. לפי צורך ובמיקוד ספציפי הפסיכולוג עובד עם תלמידים והוריהם באופן פרטני לפרקי זמן קצרים.
     
  4. התערבות חירום ברמת הפרט והקהילה- במהלך אירועי חירום ברמות שונות, בהם הפסיכולוג מעורב לפעמים בהתייעצות ולפעמים בהתערבות ישירה.

בנוסף לעבודה במסגרות החינוך ישנה מעורבות של השירות במערך המועצה. מנהלת השירות מעורבת בתכנון המערך החינוכי בקהילה ומלווה את העשייה הפדגוגית והחברתית. היא מקיימת קשר עם המחלקות והגופים השונים הן במועצה והן מחוצה לה הנוגעים לפעילות החינוכית במוסדות החינוך השונים.