א. הנהלת המועצה + (ועדת תמיכות) ב. ועדת מכרזים
יוחאי דמרי – יו"ר
אמנון בר פלד
שמוליק צביאל
ראובן טל
יאיר שראל

רונן כהן – גזבר
אלירם אזולאי – מנכ"ל

אלירם – מרכז הועדה

מיקי הראל - יו"ר
יאיר פולק
יועמ"ש
אלירם אזולאי - מנכ"ל

אלירם – מרכז הועדה

ג. ועדת ביקורת ד. ועדת הנחות בארנונה
שלם אברהם 

דוד סגל -מבקר פנים

דוד סגל – מרכז הועדה

אלכס קורש
אברהם שלם 

רונן כהן – גזבר
שריון סימונה – רכזת הועדה
נעה למנצח – מ"מ מנהל מח' רווחה

רונן כהן – מרכז הועדה 

ה. ועדה לתכנון ובניה ו. ועדת מכרזים כ"א

יוחאי דמרי – יו"ר
יונתן שמיר – מנהל מח' הנדסה
אינה פלין – מהנדסת הוועדה

ניסים אאויזרט- מנהל הוועדה

מיקי הראל- מ''מ יו''ר
אברהם שלם
חיים ברק
אלירם אזולאי – מנכ"ל

עוז לברן– נציג ציבור

אלירם אזולאי – מנכ"ל, מרכז הוועדה.

ח. ועדת רכש ובלאי ט. ועדת ביטחון ומל"ח

רונן כהן – גזבר
אלירם אזולאי – מנכ"ל

עמיר פישר, עו"ד – יועץ משפטי
אביגיל בן יצחק
עוזי בכר

נדב צחור- מנהל אגף הבטחון (משתתפי ועדת מל"ח מצוות המועצה)
י. ועדה חקלאית יא. ועדת חינוך ורווחה

עמנואל מאיר- יו''ר
דרור דותן
יעקב כהן- חטיבה
יהודה גרמן
אלירם אזולאי

רעות מעודה- יו''ר
אהרון מלכה
נעמה פוליאקוב
חיליק גוטמן- מנהל מתנ''ס הר חברון

יב. ועדת תמרור יג. ועדת איכות הסביבה

יונתן שמיר
מישל אלבז-מהנדס כבישים ותנועה
שוטר- קצין תנועה
חיים תבו
אלירם אזולאי

יאיר שראל
אלעד מובשוביץ

יד. ועדת ערר לארנונה טו. ועדה אסטרטגית

חגי שמרון- עו''ד
דובי רייזמן
אתי אדרי

אלעד מובשוביץ
חיים בר
דרור דותן
יאיר פולק
שגית נח

טז.צוות תיקון ליקויים

יז. ממונה על הטרדה מינית –נועה למנצח

יח. ממונה על מעמד האישה – נועה למנצח

יט. ממונה על פניות הציבור –דוד סגל

כ. ממונה נגישות – שי לוחי

כא. ממונה חופש המידע – דן קאפח

אלירם אזולאי
רונן כהן
אילנית טידונא

מליאת המועצה

אלכסנדר קורש  – אדורה 

חיים ברק– אשכולות

ראובן טל – בית חג"י

אהרון מלכה– מצדות יהודה

דרור דותן – כרמל

נעמה פוליאקוב – שני (ליבנה)

יאיר פולק– מעון

מיקי הראל – תלם

שמוליק צביאל  – פני חבר

רעות מעודה - נגוהות

אלעד מובשוביץ - סוסיא

אמנון בר פלד  - סנסנה

יאיר שראל – טנא עומרים

אברהם שלם - עתניאל

שגית נח - שמעה

יוחאי דמרי – ראש מועצה