שם 

יישוב

מספר טלפון

אורי בוולסקי סנסנה 052-7070358
גיל אראל סנסנה 050-6742222
יותם ינון אליה סנסנה 052-5094355
אודיה הכהן יתיר  058-5678788
בניהו באלס עתניאל 053-6202164
אביעד דהן תלם  0539555551
ברכה ציון סוסיא  058-624-2097
הלל אביגזר סנסנה  0556648281
חושן כהן עתניאל  0523891774
חירות נחום עתניאל  0532406004
יעקב צדיק עתניאל  0584672551
ליה פטשינקוב תלם 0585678700
נעם רייכמן עתניאל  0504995199
עמיחי בן שבת עתניאל  0584056696
ראשית נחום עתניאל  0525180260
רות רדמי בית חגי  0587709119
רעות שילה עתניאל  0587990230
תפארת מאיר עתניאל 0522696991
מתניה פס כרמל  0585442737