ביקור סדיר

קב"ס: נדב רייכמן 

טלפון:  02-9969149    
נייד: 052-8990216 

אמרו חז"ל: "הלומד על מנת ללמד – מספיקים בידו ללמוד וללמד, והלומד על מנת לעשות – מספיקים בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות" (אבות, ד, ו).
 

הקב"ס - קצין ביקור סדיר ומניעת נשירה -

 1. הינו הגורם המקצועי מטעם משרד החינוך, הפועל במועצה האזורית כדי להבטיח ביקור סדיר של תלמידים בגנים ובבתי הספר על פי חוק לימוד חובה - ולהגיע למצב של 0% נשירה!
 2. מקיים תהליכי פיקוח והנחיה לשם מניעת נשירה גלויה וסמויה של תלמידים ע"י זיהוי בזמן של בעיות ומציאת מסגרת חינוכית מתאימה.

בהר-חברון: מערך הביקור הסדיר בהר חברון נותן שירות דיסקרטי ומשפחתי – אישי ומסור כחלק מתפיסת עולם קהילתית וערכית הייחודית לאזור הר-חברון ולמוסדות הסמך. מתוקצב ומופעל במערך המתנ"ס האזורי ותקציביו. הקב"ס עובד מול בית הספר, מנהלים, אנשי חינוך והקהילה ומול הילד ומשפחתו.
 

פרויקטים חינוכיים:

הקב"ס אחראי על פיתוח פרויקטים חינוכיים ייחודיים. לימודיוניות – בשמעה ובעומרים,ליווי תלמידים - בעלי צרכים מיוחדים ע"י מורות חיילות ובנות שירות לאומיחונכויות – ושעות שילוב ריכוז מערך וועדות ההשמה וסיוע בשיבוץ תלמידים בעלי צרכים ייחודיים.
 

מהו הביקור הסדיר ומאיזה תוקף הוא פועלת?במה הוא יכול לסייע לי?

 • מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל מתוקף חוק לימוד חובה התש'ט , חוק לימוד חינם ומדיניות המשרד באשר לעיקרון ההמשכיות, רצף ההתמדה וביסוס ההישגים מגן הילדים ועד תום כיתה י'ב. פעילות זו נשענת על תשתית ערכית מוצקה, בעלת אידיאולוגיות גרעין הכוללת ערכי ליבה הומניסטיים: צדק, שוויון הזדמנויות, אחריות ומחויבות אישית לכל ילד, תוך שימת דגש על הפרט, הגשמה עצמית ומצוינות כערכים מרכזיים.
 • מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל כסמכות מרכזית אחראי להחלת חוק לימוד חובה, על כלל התלמידים חייבי לימוד בגילאים 3-18 ומשמש כגורם מתאם בכל הקשור בפעילויות למניעת נשירה, מבחינה פדגוגית, ארגונית וביצועית.
 • מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה נכנס בצומת בו מתרופפת האחריות והמחויבות של שותפי התפקיד. המערך מאופיין בכניסה לפעולה של הכלה וגישור בצמתים בהם ילדים ובני נוער נמצאים בסיכון לנשירה ובדרגות שונות של נשירה.
 • מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל תוך שילוב מידע אמין מדויק בזמן אמת, עם מחשבה ועיון של ראייה כוללת, על החברה בכלל ועל מערכת החינוך בפרט, וראייה ממוקדת על התלמיד בסיכון נשירה, על התלמיד הנושרכתלמיד, וכבן לאביו ולאמו.
 • מניעת נשירת תלמידים ממערכת החינוך, איתור תלמידים בעלי מאפייני נשירה סמויה ובניית מסגרות תמיכה חוץ בית ספריות, איתור תלמידים נושרים והחזרתם למעגל החיים הבית ספרי במהירות המרבית.
 • המערך פועל בשיתוף ובתיאום עם כלל הגורמים הרלוונטיים במשרד החינוך ובמנשק עם כל רשויות החינוך המקומיות כמו גם עם משרדי ממשלה שונים. מבוזר ומתוקנן ברמת המטה, ברמת המחוזות, ועד לרשויות החינוך המקומיות.
   

מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל באמצעות:

 • מפקחים על הביקור הסדיר ומניעת הנשירה במחוזות משרד החינוך ובאמצעות הרשות המקומית 
 • מנחים פדגוגיים המופעלים על ידי משרד החינוך וליווי מחלקת החינוך במוא"ז.
 • מפקחים כוללים על בתי הספר.
 • קציני ביקור סדיר ברשויות החינוך המקומיות הפועלים במוסדות חינוך, החל מגן הילדים ועד לכיתה י'ב בחטיבה העליונה. ומטפלים בתלמידים בדרגות סיכון נשירה שונות.
   

נדב, קצין הביקור הסדיר שלך עומד בקשר הדוק עם צוות בבתי הספר, התלמידים, ההורים ועם גורמים בינמקצועיים ברשות: השירות הפסיכולוגי, שירותים חברתיים וכדומה. המערך פועל עם כלל האוכלוסיות והמגזרים הקיימים בחברה הישראלית: הזרם הממלכתי, ממלכתי דתי, חרדי.
במידת הצורך, אנא צור קשר ונשב 'על כוס קפה' למציאת פיתרון לכל בעייה וצורך.