(חובה) שדה חובה
לומד במוסד
לומד במוסד (חובה) שדה חובה
משתמש בתחבורה ציבורית
משתמש בתחבורה ציבורית (חובה) שדה חובה
האם מסגרת הלימוד היא בהמלצת קב"ס?
האם מסגרת הלימוד היא בהמלצת קב"ס?

אין בהגשת הבקשה התחייבות לקבלת החזר נסיעות