המלחמה בתאונות הדרכים היא יומיומית וכוללת כמה וכמה אפיקים:

אחריות אישית: כל נהג בתוך רכבו, התנהגותו והתנהלותו.
משילות: אכיפה משמעותית וענישה !
שיפור תשתיות: שיפור תשתיות והתאמת הדרך לכמות הרכבים המוגברת המשתמשים בה.

המשימה: שיפור תשתיות, חיזוק האכיפה, החזרת הבטיחות לדרכים! נלחמים בתאונות הדרכים ! מצילים חיים !

אגף הביטחון מתכבד להציג את סיכום תאונות הדרכים בגזרת הר-חברון.