דלג לתוכן העמוד

מכרזים

שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז רכז/ת ועדה חקלאית יו"ש דרושים 10/01/2018
מכרז פומבי 29/18 לקבלת שירותי ייעוץ, ליווי, פיקוח וניהול פרוייקטים בתחום שיפוט המועצה 23/08/2018
מכרז פומבי מס' 22/19 פניה לקבלת הצעות: לשירותי ניהול תכנון וניהול פיתוח אזור תעשייה עומרים מכרז 16/06/2019
דרוש/ה מנהל/ת מחלקת רווחה ושירותים חברתיים דרושים 30/07/2019
דרוש/ה: סייע/ות לבתי הספר דרושים 14/08/2019
דרוש/ה: עובד/ת שטח לנוער דרושים 01/10/2019
דרוש/ה מנהל/ת אגף חינוך דרושים 12/09/2019
דרוש/ה מנהל אגף בטחון דרושים 12/03/2016 15/12/2016
מכרז לעו"ס ביחידה לטיפול בנוער דרושים 20/06/2016 03/08/2016
מכרז מנהל/ת מחלקת נוער 21/06/2016 29/06/2016
מכרז 37/16  פנימי / חיצוני - סייע/ת רפואית, סייע/ת חינוך מיוחד וסייע/ת לגני ילדים 28/06/2016 10/07/2016
מכרז 38/16  פנימי / חיצוני - מלווי הסעות לתלמידים בחינוך המיוחד מכרז 28/06/2016 10/07/2016
מזכיר/ה לתחום פרויקטים ותכנון במחלקת הנדסה דרושים 25/07/2016 14/08/2016
רכז/ת תחום חינוך למחלקת תחבורה. דרושים 26/07/2016 08/08/2016
מכרז 68/16 רכז רישוי ופיקוח מח' הנדסה מכרז 28/08/2016 13/09/2016
רכז גבייה מרכז חיצוני 66/16 מכרז 28/08/2016 13/09/2016
דרוש/ה חשב/ת שכר מכרז פנימי /חיצוני 69/16 מכרז 08/09/2016 25/09/2016
מזכיר/ת משרד לאגף החינוך והמתנ"ס מכרז 21/09/2016 13/10/2016
דרוש/ה רכז פיתוח כלכלי מכרז 31/10/2016 14/11/2016
מכרז לאיוש משרת רב מפקח מחלקת כשרות - מהמועצה הדתית הר חברון מכרז 08/03/2017 22/03/2017
מכרז מס' 5/17 מתן שירותי שמירה במוסדות החינוך במועצה מכרז 13/03/2017 06/04/2017
דרוש/ה קב"ט מוסדות חינוך דרושים 20/03/2017 04/04/2017
מכרז מסגרת 14/17 לעבודות שיפוץ והתאמות במבני חינוך וציבור מכרז 04/05/2017 01/06/2017
מכרז פנימי/ חיצוני 6/17 למתנ"ס הר חברון – דרוש/ה מנהל מחלקת ספורט מכרז 07/05/2017 21/05/2017
מכרז מסגרת 12/17 לעבודות שיפוץ והתאמות במבני חינוך וציבור מכרז 09/05/2017 01/06/2017
מכרז מס' 14-1 הרחבה בטיחותית לכבישים ומדרכות לגנ"י בסוסיא מכרז 09/05/2017 01/06/2017
מכרז פומבי מס' 17/17 להסעות תלמידים בטרנזיטים מכרז 29/05/2017 27/06/2017
מכרז מסגרת 12/17 לעבודות שיפוץ והתאמות במבני חינוך וציבור מכרז 06/06/2017 29/06/2017
מכרז 17/25 למכירת רכב מסוג איסוזו דימקס מכרז 25/06/2017 18/07/2017
מכרז 08/17 דרושים/ות סייע/ת רפואית, סייע/ת חינוך מיוחד וסייע/ת לגני ילדים/ מלווי הסעות לחינוך המיוחד דרושים 11/07/2017 25/07/2017
מכרז מסגרת 26/17 לסלילה תשתיות ופיתוח מכרז 12/07/2017 26/07/2017
מכרז מס' 31/17 תוספת כיתה למעון יום בסוסיה מכרז 27/08/2017 17/09/2017
מכרז חיצוני מס' 9/17 ב' למנהל/ת מחלקת חינוך הקדם יסודי (גנים) דרושים 25/09/2017 22/10/2017
מכרז פומבי מס' 50/17 תשתיות ופיתוח ל-15 יח"ד בשמעה מכרז 08/11/2017 05/12/2017
מכרז מסגרת 51/17 לפיתוח, אספקה והתקנת מגרשי דשא סינטטי לקהילה מכרז 19/11/2017 25/12/2017
מכרז פומבי 54/17 לעבודות פיתוח ובניית גני ילדים ומעונות ביישובי המועצה לשנים 2018-2020 מכרז 29/11/2017 02/01/2018
מכרז לתפקיד גזבר/ית המועצה דרושים 21/02/2018 13/03/2018
החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח למכרז מחשוב מס' מח/12 מכרז 16/05/2018 23/05/2018
קול קורא: שיתוף פעולה בתחום פיתוח החקלאות מכרז 07/06/2018 05/07/2018
מכרז פנימי/ חיצוני 06/18 למ.א הר חברון דרושים פסיכולוגים חינוכיים 07/06/2018 24/06/2018
בקשה לקבלת הצעת מחיר/שירותים עבור שיפור גינון וחזות חצרות גני הילדים בהר חברון מכרז 06/08/2018 12/08/2018
מכרז 51-12 עבודות מרכז מבקרים-יקב יתיר מכרז 17/09/2018 16/10/2018
מכרז פומבי מס' 52/18 להפעלת אולפנה צומחת 'אולפנת הר חברון' מכרז 18/09/2018 26/11/2018
מכרז פומבי 55/18 השלמת פיתוח – מעונות סטודנטים בישוב עתניאל, מכרז 11/10/2018 04/11/2018
מכרז 55/18: השלמת פיתוח – מעונות סטודנטים בישוב עתניאל מכרז 18/10/2018 04/11/2018
דרוש/ה: עו''ס לתוכנית להב''ה דרושים 31/10/2018 12/11/2018
דרוש/ה: עובד/ת סוציאלי/ת לתפקיד עו''ס נוער דרושים 31/10/2018 12/11/2018
דרוש/ה: עו"ס לעבודה עם צעירים בסיכון דרושים 31/10/2018 12/11/2018
מכרז פומבי  60/18 בניית מרכז מבקרים במצדות יהודה מכרז 01/11/2018 15/11/2018
מכרז זוטא מס' 54/18: שירותי אחזקת מתקנים וגינון בבתי הספר, גני ילדים, מעונות יום ושטחים ציבורים פתוחים מכרז 11/11/2018 26/11/2018
מכרז פומבי מספר 62/2018- שיפוץ מבנה רב תכליתי בישוב מעון מכרז 11/12/2018 01/01/2019
מכרז פומבי מספר 2018/59-שיפוץ מועדון נוער בישוב אדורה מכרז 11/12/2018 01/01/2019
מכרז פומבי מספר 1/2019 מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר מכרז 03/01/2019 22/01/2019
מכרז פנימי/חיצוני 1/19 א' למתנ"ס הר חברון דרושים/ות  מנהל/ת המרכז להתפתחות הילד ופסיכולוג/ית התפתחותית דרושים 10/01/2019 24/01/2019
מכרז פומבי מספר 04/19: ביצוע קווי מים באשכולות מכרז 22/01/2019 19/02/2019
מכרז 7/19:מכירת רכבים ממוגנים מכרז 10/02/2019 21/02/2019
מכרז פומבי מספר 15/2019 - מבנה רב תכליתי מדרשת מעלה חבר מכרז 17/03/2019 04/04/2019
מנהל/ת יחידת חינוך יסודי ועל יסודי מכרז 15/04/2019 16/05/2019
דרוש/ה מזכיר/ת משנה לביה"ס סוסיא  דרושים 01/07/2019 14/07/2019
מכרז מס' 37/19 למתן שירותי חשבות שכר עבור המועצה מכרז 22/07/2019 05/08/2019
דרוש/ה מ"מ לעו"ס נוער דרושים 29/08/2019 12/09/2019
השלמת תשתיות ופיתוח ל- 24 יח"ד בפני חבר מכרז 01/09/2019 19/09/2019

חזור למכרזים פעילים