The Butterfly Button
דלג לתוכן העמוד

ילדיכם מתקשים בקריאה ובישבון בואו קרוב לבית לשיעורי הוראה מתקנת, במרחב למידה מקסים עם מורות להוראה מותאמת בשפה ובמתמטיקה.


שעות פתיחה

לרוב אחה"צ. 16-20 חוץ מיום רביעי