שם הטופס קטגוריה
אגרת לתושב לשנת 2017 טפסים להנחה בארנונה
אישור תושב (עבור מיגון רכב, כלי נשק, הטבות מס) גזברות
בקשה להנחה בגין ילד נכה בוגר המתגורר עם ההורים טפסים להנחה בארנונה
ארנונה למייל גביה
טופס תמיכה לעמותות תמיכות לעמותות
טופס בקשה להחזרי נסיעות תשע"ז חינוך
טופס הגשת תלונה לממונה פניות הציבור תלונות הציבור
תמיכות במוסדות 2017 גזברות
תצהיר - העדר הכנסות נוספות טפסים להנחה בארנונה
תצהיר למשפחה חד הורית טפסים להנחה בארנונה
טופס בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק טפסים להנחה בארנונה
בקשה להנחה בארנונה - טופס 1 טפסים להנחה בארנונה
בקשה להנחה בארנונה - טופס 2 טפסים להנחה בארנונה
כתב תביעה מועצה דתית
שטר בוררות מועצה דתית
טופס רישום להנחות להזנה לשנה"ל תשע"ז חינוך